fbpx

תקנון

תנאים והתניות אלו חלים על השימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") של חברת עיצוב ארטיג'אני בע"מ  (להלן – "עיצוב ארטיג'אני" ו/או "המפעיל") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש באתר לבין מפעיל האתר. עיצוב ארטיג'אני מאשרת גישה ושימוש באתר ובשירותים המוצעים במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא באופן דקדקני את ההוראות המפורטות בתנאים והתניות אלו וכן את ההצהרות לגבי תנאי הפרטיות בשימוש באתר, קודם לשימוש בו, מאחר ויש בהם כדי להשפיע על זכויותיך וחובותיך. באם בחרת להשתמש באתר האינטרנט שלנו הרי שקיבלת בכך את התנאים והתניות המפורטים בהסכם זה, במלואם. אם אינך מסכים לתוכן התנאים והתניות, אינך מורשה לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, והינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה בכל צורה שהיא.

 1. הקדמה
 • תקנון ותנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם המסדיר את ההתקשרות המשפטית בינך, כפרט או כישות פרטנית אחרת, לבין עיצוב ארטיג'אני בקשר לאתר אינטרנט זה ולתוכן המוצג בו ולשירותים המוצעים בו, כפי שיפורט להלן.
 • תנאי השימוש והתקנון באים להוסיף על כל הסכם אחר, מכל מן וסוג שהוא הקיים בינך לבין עיצוב ארטיג'אני. בכל מקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה, גוברות הוראות ההסכם הספציפי בינך לבין עיצוב ארטיג'אני על הוראות תקנון זה.
 • הסכם זה כולל בחובו גם הפניות לתנאים וההצהרות בתנאי הפרטיות.
 • לצרכי נוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון זכר והוא מתייחס גם לנשים.
 • המונחים "מידע" ו/או "תוכן" כוללים מידע מכל סוג, לרבות אך לא רק: טקסטים, תוכן מילולי, גרפיקה, איורים, ציורים צילומים ותמונות, וכל תוכן חזותי אחר, תכנים קוליים, אור-קוליים, וכן עיבודם, עריכתם, עיצובם, ודרך הצגתם, ובכלל זאת: סרטונים, הנפשה, דמויות, קוד מחשב או יישום, מאגר נתונים, אייקונים, סימנים, ומוצרים.
 1. עלות המוצרים ודמי משלוח

כל המוצרים המופיעים באתר זה ומתומחרים בשקלים חדשים (₪) והמחירים המוצגים אינם כוללים מע"מ (מס ערך מוסף), והזמנות כלשהן הנמסרות בתוך ישראל ידרשו תוספת מע"מ (מס ערך מוסף) בעת ביצוע הרכישה ושלב התשלום יתעדכן עלות תוספת המע"מ. מחירים המוצגים בדולר אמריקני ומשלוחים הנשלחים מחוץ לישראל לא כוללים מע"מ. ככל שלא צוין אחרת, הלקוח (המזמין את ההזמנה) יישא בהוצאות המשלוח.

תעריפי המשלוח הנם כדלקמן:

 

משלוחים בתוך ישראל:

מוצרים בגודל קטן עד בינוני (לדוגמא: מזוזה ופמוטים) ישלחו עם "דואר ישראל- דואר שליחים" עם שליח עד הבית ליישובים ברשימת המצורפת פה, ביישובים אשר לא מופיעים הרשימה החבילה תגיע בהתאם לנוהל חלוקה ביישוב או בעיר המדוברת.

מחיר משלוח מוצרים קטנים נע בין 28.4 – 46 ₪ (למוצר) עם דואר שליחים- שליח עד הבית (דואר ישראל).

מוצרים בגודל גדול אשר דורשים הובלה (לדוגמא: שולחנות וקונסולות), יגיעו אליכם באמצעות חברת "אלכס הובלות" (הובלה עד בית הלקוח). המשלוחים מגיעים עד לעיר באר-שבע והמחיר מתומחר אוטומטית בעת הזנת המיקוד בביצוע הצ'ק אאוט, ערים ברדיוס מעל 110 ק"מ יתומחרו טלפונית במספר 03-6839796 .

כל משלוח באשר הוא, ללא קשר בין אם הוא מוצר קטן או גדול יוצא תוך 72 שעות (ימי עסקים) מהגלריה (זמן אספקה) ויגיע תוך 72 שעות (ימי עסקים) נוספות ליעד הלקוח.

מוצר שאינו זמין במלאי ו\או מיוצר בהזמנה אישית זמן אספקה ייערך בין 14-45 ימי עסקים.

 

משלוחים לארה"ב:

משלוחים לחו"ל מבוצעים על-ידי חברת שליחויות העולמית DHL

אנחנו שולחים גלובלית עם חברת DHL EXPRESS המחירֹון מתעדכן ברגע ההזמנה בהתאם למיקוד שבע ספרות שהלקוח מזין. זמן הגעה של מוצר זמין במלאי נע בין 3-5 ימי עסקים.

מוצר שאינו זמין במלאי ו\או מיוצר בהזמנה אישית זמן אספקה ייערך בין 14-45 ימי עסקים.

בנוסף, עיצוב ארטיג'אני לא תהא אחראית לעיכוב כלשהו במשלוח או אי משלוח במקרים בהם הסיבה היא כתוצאה מנתונים שגויים או בלתי מדויקים אשר נמסרו על ידי המשתמש, או עקב מעשה או מחדל של ספקי משלוחים או שירותי משלוח.

חברות המשלוחים אשר עשויים לעשות בהן שימוש כוללות את דואר ישראל , DHL EXPRESS ואלכס הובלות. מדי פעם, אנו צריכים לשלוח את הזמנתך בשני משלוחים או יותר. דמי המשלוח שלנו חלים רק לגבי החבילה הראשונה שנשלחה. אין חיובי משלוח נוספים עבור משלוחים מאוחרים יותר בנוגע לאותה הזמנה.

 1. שימוש באתר ארטיג'אני

הגישה לאתר זה ניתנת לך ללא תשלום, ולצורך שימושך הפרטי בלבד. השימוש בו נעשה בכפוף לתנאים ולהתניות. ע"י כניסה ושימוש באתר האינטרנט הינך מסכים בזאת להיות מחוייב ע"י תנאים והתניות אלו.

אינך רשאי:

א. לבצע פרסום חוזר של חומר ומידע המפורסם באתר זה (לרבות פרסום מחדש באתר אינטרנט אחר);

ב. להציג אתר זה או חלקים ממנו בפומבי;

ג. לשכפל, להעתיק, להפיק מחדש, או לעשות שימוש אחר בחומרים המפורסמים באתר האינטרנט לשימוש מסחרי;

ד. לערוך או לשנות באופן כלשהו את התוכן המוצג באתר האינטרנט;

ה. להפיץ ולשווק מחדש חומרים מתוך אתר האינטרנט, למעט לצרכים מפורשים אשר לגביהם ניתן אישור מפורש לכך;

 

 1. שינויים

עיצוב ארטיג'אני רשאית מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, לשנות או לתקן את תנאי הסכם זה. בכל ביקור באתר, ניתן לעיין בתקנון המעודכן, תנאי השימוש. המשך שימושך באתר זה מהווה קבלתך את התקנון המעודכן ואת הסכם תנאי השימוש. ככל שאינך מסכים עם המהדורה המתוקנת של הסכם תנאי השימוש, הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר.

מדי פעם בפעם עלול להיות מידע באתרינו המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחיקות העשויות להופיע בקשר עם תיאור מוצרים, תמחור, קידום מכירות, הצעות וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחיקות כלשהן ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות ככל שמידע כלשהו באתרים איננו מדויק, בכל זמן שהוא וללא הודעה מוקדמת (לרבות לאחר שהגשת את הזמנתך).

 1. זמינות

א. אמנם שאיפתנו הינה להעניק למשתמשים את השירות המיטבי האפשרי, אולם אין אנו יכולים לערוב לכך שהשירות והמידע המוצעים באתר יענו על כל דרישות המשתמשים. אין ביכולתנו להבטיח כי השירות יהיה חף מתקלות ואף אין ביכולתנו להבטיח כי האתר יישאר זמין או שהמידע המוצג בו יהא עדכני.

ב. בהסכמתך לעשות שימוש באתר הנך פותר את עיצוב ארטיג'אני ו/או מפעילה מכל אחריות לגבי זמינות האתר ולגבי תקלות המגבילות או מונעות את השימוש באתר, וכן מפני טעויות במידע המוצג באתר.

ג. מפעיל האתר שומר על זכותו לערוך שינויים במידע המוצג באתר מבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד וללא כל אחריות מצדו.

ד. המפעיל רשאי להפסיק את פעילותו של האתר לפרקי זמן ו/או לצמיתות מבלי למסור על כך הודעה מראש או בדיעבד.

ה. המפעיל אינו מתחייב לכך שפעילותו של האתר ו/או התכנים המוצגים בו לא יופרעו על ידי צדדים שלישיים ו/או כי יהא חפים מפני פגיעות במזיד של צדדים שלישיים ו/או מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל ו/או לאתר, ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלי תוכנה וחומרה ו/או מפני פגיעות אחרות. המפעיל לא יישא בכל אחריות לנזק שיגרם למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

 1. שימוש לרעה באתר
 • עיצוב ארטיג'אני עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על תפקודו של האתר בהתאם לתנאי השימוש בו. הנך מתבקש לדווח למפעיל על כל בעיה באתר ו/או תוכן לא מדויק ו/או תוכן פוגעני ו/או על כל הפרה של תקנון זה לדוא"ל שלהלן: artigiani@bezeqint.net
 • זכויות היוצרים ופרטיותו של הפרט חשובות לנו ואנו מקפידים שלא לפגוע בזכויות אלו. אנא דווח לנו על כל מקרה בו הנך סבור כי זכויותיך או זכויותיו של אחר נפגעו, אנא דווח על כך מיד למפעיל בדוא"ל artigiani@bezeqint.netואנו נעשה נפעל בהקדם לבדיקת תלונתך.
 • עיצוב ארטיג'אני שומרת על זכותה למנוע ו/או להגביל פעילות של משתמש באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם נסבור כי המשתמש פעל באופן הנוגד את הדין ו/או את תנאי השימוש באתר ו/או בכל מקרה בו המשמש מסר פרטים לא נכונים ו/או במקרה בו עיצוב ארטיג'אני תסבור כי המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש באתר ו/או בניגוד לדין ו/או באופן שיש בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בעיצוב ארטיג'אני בדרך כלשהי.
 1. המוצרים המוצגים באתר
 • המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט הינם אלו המוצגים במועד שבו ההזמנה מבוצעת. התמונות של המוצרים באתר האינטרנט הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם חלק מהסכם זה. אם וככל שתמונה כלשהי תהא שגויה או בלתי מדויקת, לא תישא עיצוב ארטיג'אני בכל אחריות בהקשר זה.
 • הזמנות ורכישות מוצרים אונליין באמצעות האתר
 • רכישה באתר באמצעות כרטיסי האשראי הנה למשתמשים מגיל 18 ומעלה.
 • ניתן לבצע הזמנה ורכישה של מוצרים המוצגים למכירה באתר.
 • התשלום עבור הזמנת ורכישת מוצרים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, המוצרים המוזמנים לא יסופקו אלא לאחר קבלת אישור מחברת האשראי או לשביעות רצונה של עיצוב ארטיג'אני.
 • התשלום יבוצע עם ביצוע ההזמנה ובטרם קבלת המוצר.
 • בכל מקרה בו יידחה / לא יאושר תשלום מסיבה כלשהי, תשהה עיצוב ארטיג'אני את כל הרכישות שטרם נשלחו עד לבירור הנושא במלואו. ככל ואי אישור תשלום יגרור הוצאות כלשהן, המשתמש יישא בעלויות אלו.
 • מכירת ואספקת המוצרים הינם בהתאם למלאי הקיים בזמן ביצוע ההזמנה המשתנה מעת לעת. עיצוב ארטיג'אני אינה מתחייבת כי המוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון.
 • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה אשר תבצע עמנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, להגביל או לבטל כמויות אשר נרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלו עלולות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת אותו חשבון לקוח, אותו כרטיס אשראי, ו/או הזמנות העושות שימוש באותה כתובת לחיוב ו/או למשלוח. במידה ואנו משנים או מבטלים הזמנה, אנו ננסה להודיע לך על כך על ידי יצירת קשר דרך המייל ו/או כתובת חיוב/מספר טלפון אשר נמסרו במועד בו בוצעה ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות אשר, לפי שיקול דעתנו הבלעדית, נחזות להיות כאלו שבוצעו על ידי סוחרים, מוכרים בשנית ומפיצים.
 1. בחינת המוצרים לאחר קבלתם

הקונה יבחן את המוצרים שסופקו לו מיד לאחר קבלתו, ויודיע לעיצוב ארטיג'אני, בתוך 7 ימים ממועד קבלת המוצרים, אודות פגמים שנפלו במוצר. הקונה יקבל את המוצרים לידיו, חרף הפגמים, אלא אם יודיע, בכתב, לעיצוב ארטיג'אני, בתוך 10 ימים על אי הסכמתו לקבלת המוצר במצבו, ואם לא עשה כן בתוך המועד הנ"ל, יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

10. החזרת מוצרים וביטולים של עסקאות שבוצעו באמצעות האתר

א. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות האתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. מכל מקום, ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה וזאת בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או תשלום סך של 100 ש"ח – לפי הנמוך מבניהם.

ב. ביטול עסקה יבוצע אך ורק בהודעה בכתב על ביטול העסקה מאת המשתמש.

ג. במידה ובקשת ביטול נעשתה לאחר שהמוצר נשלח, העסקה יכולה להתבטל רק בהתאם להוראות סעיף 11(א) לעיל, ורק אם המוצר נשלח בחזרה על ידי הקונה על חשבונו בתוך 14 ימים מיום הרכישה, אם המוצר תקין, לא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית מבלי להסיר תוויות ו/או סימונים מכל סוג שהוא. עלויות המשלוח ללקוח לא יוחזרו. למען הסר ספק, מצבו של המוצר ייקבע על ידי עיצוב ארטיג'אני, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

איננו יכולים לקבל החזרים או החלפות על מוצר בהזמנה אישית.

עלויות משלוח של המוצר לידי הלקוח אינן כפופות לזיכוי.

הודעה על ביטול הזמנה (רכישה) תיעשה באמצעות שליחת מייל לכתובת כדלקמן: artigiani@bezeqint.net .

החזר פריטים ומוצרים ייעשו למחלקת שירות לקוחות של עיצוב ארטיג'אני, בדואר רשום מבוטח, לכתובות שלהלן:

עיצוב ארטיג'אני בע"מ

רחוב אלפסי 24 , תל-אביב יפו

מיקוד 6607724

ישראל

+972-3-683-9796

מוצרים יכולים תמיד להיות מוחזרים באמצעות משלוח אישי לגלריה. הרוכש יישא במלוא עלויות המשלוח, מיסים, ביטוח וכדומה – עלויות העשויות לחול בנוגע להחזר המוצרים האמורים.

כל ההחזרים כפופים ל 10% עמלת מלאי מחדש. עמלה זו תנוכה מהסך הכולל אשר שולם.

הכנת ההחזר

על מנת להחזיר מוצר לעיצוב ארטיג'אני- יש לנקוט בצעדים הבאים.

 • לציין את סיבת ההחזר באמצעות שליחת מייל ל- artigiani@bezeqint.net.
 • יש לארוז את ההחזר באופן בטוח, באריזתו המקורית ולצרף את הקבלה.
 • לשלוח את החבילה כשהיא מבוטחת עבור מלוא מחיר הרכישה.
 • לשלוח את מספר המעקב לכתובת המייל שלנו על מנת שנוכל לדעת מתי לצפות לחבילתך. עיצוב ארטיג'אני איננה אחראית לסחורה אשר לא נתקבלה או לא הוחזרה בהתאם לתנאים אלו.

זיכויים:

אימייל יישלח לאשר את קבלת חבילתך. זיכויים נעשים לפי אופן התשלום המקורי, כגון כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש לצורך ההזמנה. אם הזיכוי נעשה לכרטיס האשראי שלך, לחברת האשראי שלך עשוי לקחת 10 ימי עסקים נוספים לשלוח את הזיכוי לחשבונך.

כל ההחזרים ייבחנו על ידי צוות בקרת האיכות שלנו בטרם הליך הזיכוי.

אנו נזכה לפי דרך התשלום המקורית שלך, למעט חיובי משלוח, בתוך שלושה שבועות מקבלת ההחזר מטעמך.

זיכויים עשויים להיות כפופים ל 10% עמלת מלאי מחדש.

* כל עלויות החזר הפריטים יחולו על הלקוח (משלוח, מיסים, ביטוח, וכו').

החלפות:

צור עמנו קשר על מנת להחליף פריט. כך תוודא שהנך מקבל את הפריט המבוקש. יש להחזיר את הפריט בהתאם להוראות שלעיל. לאחר קבלתו, אנו נשלח לך קופון על סך הזיכוי, בו תוכל להשתמש עבור רכישתך.

 1. תנאי אחריות למוצרים

עיצוב ארטיג'אני מעניקה אחריות למוצריה. תנאי להיות האחריות בתוקף הינו שימוש במוצרים בהתאם להנחיות עיצוב ארטיג'אני וכמפורט בחוברת הוראות התחזוקה והשימוש.

אחריות עיצוב ארטיג'אני לשימוש במוצרים המוצגים והנמכרים באתר האינטרנט הינה בכפוף לתנאי הסכם זה, ותהא מוגבלת כדלקמן: עיצוב ארטיג'אני לא תשא באחריות לכל אבדן או נזק מכל מן וסוג שהוא, בנזק תוצאתי בלתי ישיר, אבדן או נזק ספציפי, באחריות לאבדן רווח, הכנסה, תשואה או הטבה ובאחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש בלתי נכון במוצרים (לדוגמא: שימוש או תחזוקה בניגוד לחוברת השימוש והתחזוקה).

אחריות עיצוב ארטיג'אני תהא בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית או אישור רכישה.

 1. הגבלת האחריות

באם המוצר אינו חף מפגמים, כמפורט באחריות, הסעד היחידי המוקנה לקונה, יהא החלפת המוצר בהתאם לתנאים דלעיל. בשום מקרה לא תהא עיצוב ארטיג'אני ו/או מי מעובדיה ו/או נושאי התפקיד בה, אחראים לנזק ספציפי, ישיר, עקיף מקרי ותוצאתי, נזק בודד או מרובה, הנובע מהשימוש שיעשה הקונה במוצר.

בכל מקרה, לא תהא עיצוב ארטיג'אני אחראית כלפי הקונה בהתאם לדיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר מעבר לסכום ששולם על ידי הקונה בגין המוצר/ים. אחריות עיצוב ארטיג'אני וחריגיה, יחולו אם וכאשר יתרחש אירוע נזק בין אם יפורש ככזה הנובע מהפרה או מצג או אחריות או התחייבות או תנאי או תנייה יסודית של ההסכם בין הקונה לעיצוב ארטיג'אני. בכפוף לכל דין לא תהא עיצוב ארטיג'אני אחראית, בכל מקרה, בגין כל דרישה, אבדן, נזק, פסק דין, עלות, הוצאות, ואחריות מכל מן וסוג שהוא העולה, בין במישרין, בין בעקיפין מפגיעה או פציעה שאירעה לאדם או רכוש הנובע מאיזה ממוצריה והשימוש בהם.

 1. שיפוי

הינך מתחייב בזאת לשפות את עיצוב ארטיג'אני בגין כל אבדן, נזק, עלות, אחריות או הוצאה, לרבות, וללא כל הגבלה, הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידינו לצד ג' במקרה של פשרה במסגרת תביעה או דרישה ובהתאם לעצת יועצינו המשפטיים, והנובע או הנגרם כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי הסכם זה על ידך.

 1. הפרת תנאי הסכם זה

מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לעיצוב ארטיג'אני, בהתאם להוראות כל דין או הסכם, במקרה של הפרת הוראות הסכם תנאים והתניות זה, רשאית עיצוב ארטיג'אני לנקוט כנגדך בכל פעולה, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת כניסתך לאתר האינטרנט, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט שלך (IP), פנייה לספק האינטרנט שלך (ISP) בבקשה למנוע ממך גישה לאתר האינטרנט, ואף לנקוט בהליכים משפטיים כנגדך.

 1. כוח עליון

עיצוב ארטיג'אני לא תהא אחראית לאי היכולת לספק את המוצרים כתוצאה מנסיבות שלא ניתן היה לצפותן, ושאינם בשליטת עיצוב ארטיג'אני, לרבות אך לא רק, כוח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור בחומרי גלם או אמצעי שינוע, מחסור בדלק אן אנרגיה, או חוסר בכוח אדם. במקרה של עיכוב בשל אחת הנסיבות לעיל, עיצוב ארטיג'אני תהא רשאית לדחות את קיום חיוביה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב.

 1. זכות קניין וקניין רוחני
 • עיצוב ארטיג'אני הינה בעלת מכלול הזכויות במוצריה, לרבות ברעיונות, הטכנולוגיה, העיצובים, שיטות העבודה, הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, סודות מסחריים, שמות, וכל זכות קניין רוחני או כל זכות קניין אחרת ששימשה בעיצוב או ייצור מוצרי עיצוב ארטיג'אני.
 • אין להעתיק את מוצרי עיצוב ארטיג'אני בכל דרך שהיא.
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בעיצוב המוצרים, בסודות והסימנים המסחריים, בתכנים שנוצרו על ידי עיצוב ארטיג'אני ו/או על פי הזמנתו, התמונות, המידע אודות המוצרים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הם של עיצוב ארטיג'אני בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה של הנהלת עיצוב ארטיג'אני בכתב ומראש.
 • "עיצוב ארטיג'אני " הינו סימנה המסחרי של המפעילה. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחר זה או בשמות הדומים לו.
 1. שליחת עדכונים ומידע פרסומי

במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רגיל ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.

 1. הדין החל

הסכם זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל. כל תביעה , פעולה או הליך משפטי הנובע ממערכת היחסים נשוא הסכם זה, יתנהלו, באופן ייחודי בבתי המשפט במחוז תל אביב, בישראל.

 1. ויתור על טענות

שיהוי בנקיטת הליכים ואי מיצוי זכויות, ללא קשר למשך השיהוי, לא יהווה ויתור או מחילה על זכויות עיצוב ארטיג'אני, וויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו לא יחייב את עיצוב ארטיג'אני במסגרת הליכים נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.

 1. שינויים

עיצוב ארטיג'אני רשאית לעדכן את הוראות הסכם תנאים והתניות זה ו/או את הסכם תנאי הפרטיות באתר זה בקשר לשירות, תנאי מכר ומשלוח ומוצרים מעת לעת. התנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר האינטרנט ממועד פרסום העדכון באתר. עליכם לבדוק באופן שוטף ולוודא שהנכם מודעים לאמור בהסכם התנאים והתניות הרלבנטי.

 1. חוקיות ההסכם במקרה של תנייה בלתי חוקית

במקרה שתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף. במקרה שחלק מתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקית או בלתי ניתן לאכיפה, או יימחקו, הרי שיתר התנאי והתניה יישארו בתוקף.

 1. הזמנה

אנו שומרים את הזכות לסרב לכל הזמנה שביצעת באתר. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או לכל הזמנה. הגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שתשלחנה או על פי אותו חשבון הלקוח, אותו כרטיס האשראי, ו / או הזמנות שמשתמשות באותו חיוב ו / או את כתובת למשלוח. במקרה של ביצוע שינוי או ביטול הזמנה, ננסה להודיע לך על ידי פנייה ישירה באמצעות הדואר האלקטרוני או הכתוב לחיוב/ מספר הטלפון שניתן בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים את הזכות להגביל או לאסור הזמנות על פי שיפוט בלעדי שלנו, הזמנות שבוצעו על-ידי דילרים, משווקים או מפיצים או אנשים פרטיים.

24.טל״ח

לעיתים ייתכן מידע באתרים שלנו המכיל שגיאות דפוס, אי-דיוקים או השמטות שעשויים להיות קשורים לתיאורי מוצר, תמחור, מבצעים, הצעות וזמינות. אנו שומרים את הזכות לתקן טעויות, אי-דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם כל מידע על האתרים אינו מדויק בכל עת וללא הודעה מוקדמת (גם לאחר שהגשת את ההזמנה שלך).

 1. תנאים נוספים

הסכם זה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם

הרשמו לניוזלטר שלנו

הצטרפו עכשיו לרשימת הדיוור של ARTIGIANI והישארו מעודכנים בכל החדשות והמבצעים שלנו.

אפשר לעזור?